​Sisi – salon pielęgnacji zwierząt – Słupsk i okolice

Polityka prywatności

​Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) informuję, iż:

1. Administratorem danych wskazanych w klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest Magdalena Sobol, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Magdalena Sobol Salon Pielęgnacji Psów i Kotów „SISI” z siedzibą przy ul. Podgórnej nr 21D w miejscowości Krępa Słupska, 76-200 Słupsk, NIP: 6731811101, tel.: 511803931, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2. Celem zbierania danych jest wykonanie – realizacja umowy, wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych np. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, realizowanie prawnie uzasadnionych interesów administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jak również na mocy art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest wykonanie umowy.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą ewentualnie podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, w celu realizacji umowy. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: tj. np. obsługa księgowa/kadrowa firmy, obsługa prawna oraz informatyczna, firmy kurierskie, podwykonawcy usług.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy (jak również przez okres trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, zgodnie z ogólnym terminem przedawnienia w myśl art. 118 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny) oraz przez obowiązujące w tym zakresie przepisy krajowe np. podatkowe oraz regulacje Unijne.
10. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami ich przetwarzania.
12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej klauzuli informacyjnej lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o kontakt z Administratorem danych. Wszystkie kwestie lub skargi zostaną rozpatrzone i otrzymają Państwo na nie odpowiedź. Ze swojej strony, dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, by Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.